Kilku użytkowników w Google Analytics – jak utworzyć – instrukcja krok po kroku do utworzenia i zarządzania kontem wielu użytkowników w Google Analytics.

Chciałbyś dowiedzieć się, jak utworzyć i zarządzać kontem wielu użytkowników w Google Analytics? Znajdziesz odpowiedź w naszej instrukcji krok po kroku! Pomożemy Ci poznać wszystkie sekrety i skutecznie zarządzać danymi na platformie Google Analytics. Nie czekaj dłużej – odkryj, jak dzielić się dostępem i kontrolować użytkowników w tym potężnym narzędziu analitycznym. Zostań mistrzem Google Analytics już dziś!

Wielu użytkowników w Google Analytics to funkcja, która umożliwia tworzenie i zarządzanie kontem przez wielu użytkowników. Oznacza to, że właściciele witryny oraz zespoły analityczne mogą przydzielać różnym osobom dostęp do danych i analizy w Google Analytics. Posiadanie konta wielu użytkowników ma ogromne znaczenie dla efektywności analizy danych.

Korzystanie z konta wielu użytkowników ma wiele korzyści. Po pierwsze, umożliwia ono współpracę i podział obowiązków wśród członków zespołu analitycznego. Każdy użytkownik może mieć określone uprawnienia dostępu, co oznacza, że ​​można precyzyjnie kontrolować, które osoby mają dostęp do których danych. Dodatkowo, działa to bardziej efektywnie, ponieważ wiele osób może jednocześnie pracować nad analizą i raportowaniem danych.

Jak utworzyć konto wielu użytkowników w Google Analytics

Aby utworzyć konto wielu użytkowników w Google Analytics, należy przejść przez kilka prostych kroków. Cały proces jest łatwy i intuicyjny. Poniżej przedstawiamy instrukcję krok po kroku, jak to zrobić:

Zaloguj się do konta Google Analytics

Pierwszym krokiem jest zalogowanie się do swojego konta Google Analytics. Można to zrobić, wchodząc na stronę główną Google Analytics i klikając w przycisk „Zaloguj się”. Następnie należy wprowadzić swoje dane logowania, takie jak adres e-mail i hasło, aby uzyskać dostęp do konta.

Przejdź do sekcji Administracja

Po zalogowaniu się do konta, należy przejść do sekcji „Administracja”, która znajduje się na górnym pasku nawigacyjnym. Klikając na ten pasek, rozwija się lista opcji, wśród których znajduje się opcja „Administracja”. Kliknij na nią, aby przejść do odpowiedniej sekcji.

Wybierz Konto oraz Zarządzanie dostępem

W sekcji „Administracja” znajduje się wiele opcji. Jednak w naszym przypadku musimy wybrać „Konto oraz Zarządzanie dostępem”. Po wybraniu tej opcji, zostaniemy przeniesieni do panelu, w którym możemy zarządzać użytkownikami naszego konta Google Analytics.

Kliknij przycisk Dodaj nowych użytkowników

Aby dodać nowych użytkowników do konta, należy kliknąć przycisk „Dodaj nowych użytkowników”. Przycisk ten znajduje się w górnym prawym rogu panelu „Konto oraz Zarządzanie dostępem”. Kliknięcie w ten przycisk otworzy okno dialogowe, w którym będziemy mogli dodać nowych użytkowników.

Wprowadź adresy e-mail użytkowników, którym chcesz udostępnić konto

W oknie dialogowym, które się pojawi, możemy wprowadzić adresy e-mail użytkowników, którym chcemy udostępnić nasze konto Google Analytics. Wprowadź adresy e-mail w odpowiednie pola tekstowe, oddzielając każdy adres przecinkiem lub średnikiem.

Wybierz poziom dostępu dla każdego użytkownika

Po wprowadzeniu adresów e-mail użytkowników, możemy wybrać poziom dostępu dla każdego z nich. Google Analytics oferuje różne poziomy dostępu, takie jak Administrator, Edytor, czy Tylko odczyt. Wybierz odpowiedni poziom dostępu dla każdej osoby, która ma mieć dostęp do konta.

Kliknij przycisk Dodaj aby zatwierdzić nowych użytkowników

Na koniec, kliknij przycisk „Dodaj”, aby zatwierdzić dodanych użytkowników. Po kliknięciu przycisku, Google Analytics doda nowych użytkowników do konta i przydzieli im wybrane uprawnienia. Nowi użytkownicy otrzymają wiadomość e-mail z zaproszeniem do konta Google Analytics, wraz z instrukcjami, jak je zaakceptować.

Jak zarządzać kontem wielu użytkowników w Google Analytics

Po utworzeniu konta wielu użytkowników w Google Analytics, warto wiedzieć, jak zarządzać tymi użytkownikami. Poniżej przedstawiamy prostą instrukcję krok po kroku, która pomoże Ci w zarządzaniu kontem wielu użytkowników w Google Analytics.

Krok 1: Zaloguj się do konta Google Analytics

Aby rozpocząć zarządzanie kontem wielu użytkowników w Google Analytics, należy najpierw zalogować się do swojego konta Google Analytics. Można to zrobić poprzez wejście na stronę Google Analytics i wpisanie odpowiednich danych logowania.

Krok 2: Przejdź do sekcji Administracja

Po zalogowaniu się do konta Google Analytics, należy przejść do sekcji Administracja. Sekcję Administracja można znaleźć w górnym menu, tuż obok menu z głównymi zakładkami. Po kliknięciu na Administracja, zostaniesz przeniesiony do panelu zarządzania kontem.

Krok 3: Wybierz Konto oraz Zarządzanie dostępem

W panelu zarządzania kontem znajdziesz różne opcje do wyboru. Wybierz opcję „Konto” oraz „Zarządzanie dostępem”. Ta opcja pozwoli Ci zarządzać użytkownikami, którzy mają dostęp do Twojego konta Google Analytics.

Krok 4: Wybierz użytkownika, którego chcesz edytować lub usunąć

W sekcji Zarządzanie dostępem, znajdziesz listę użytkowników, którzy mają aktualnie dostęp do Twojego konta Google Analytics. Wybierz użytkownika, którego chcesz edytować lub usunąć z listy.

Krok 5: Kliknij przycisk Edytuj lub Usuń, aby dokonać odpowiednich zmian

Po wybraniu użytkownika, zobaczysz opcje Edytuj lub Usuń obok nazwy użytkownika. Kliknij odpowiedni przycisk w zależności od tego, jakie zmiany chcesz dokonać.

Krok 6: Zatwierdź wprowadzone zmiany, jeśli konieczne

Po dokonaniu zmian, kliknij przycisk Zatwierdź, aby zastosować wprowadzone zmiany. Upewnij się, że dokładnie sprawdziłeś wprowadzone zmiany przed potwierdzeniem.

Ciężko przecenić znaczenie możliwości tworzenia i zarządzania kontem wielu użytkowników w Google Analytics. Daje to większą elastyczność i kontrolę nad danymi analitycznymi, umożliwiając odpowiednie udostępnianie informacji i zasobów odpowiednim osobom. Utworzenie i zarządzanie kontem wielu użytkowników można łatwo osiągnąć, korzystając z wyżej opisanej instrukcji krok po kroku.

Ważnym aspektem utworzenia i zarządzania kontem wielu użytkowników w Google Analytics jest elastyczność, którą daje ta funkcja. Dzięki temu, można dostosować poziomy dostępu i udostępniać tylko konkretne informacje i zasoby odpowiednim osobom. Na przykład, można udostępnić pełny dostęp do danych analitycznych jednej osobie, podczas gdy innej osobie można udostępnić jedynie raporty dotyczące konkretnych działań marketingowych.

W celu utworzenia i zarządzania kontem wielu użytkowników w Google Analytics, należy postępować zgodnie z wyżej opisaną instrukcją. Po zalogowaniu się do konta Google Analytics, należy przejść do sekcji „Administracja” i wybrać „Konto” oraz „Zarządzanie dostępem”. Następnie, można wybrać użytkownika, którego chce się edytować lub usunąć. Kliknięcie na przycisk „Edytuj” lub „Usuń” umożliwi dokonanie odpowiednich zmian. W przypadku wprowadzania zmian, należy pamiętać o zatwierdzeniu ich, jeśli jest to konieczne.

All fields marked with an asterisk (*) are required